Finns det risker?

Finns det risker?


Ett fåtal personer kan få allergiska reaktioner när kroppen svarar dåligt på att färgpigmentet från tatueringen frigörs. För att vara på den säkra sidan så provskjuter vi med lasern när du kommer på din första konsultation, som dessutom är gratis. Om du inte märker några negativa effekter efter den första veckan så är det fritt fram att påbörja din behandling utan att behöva vara orolig. I vissa fall kan en viss pigmentförändring uppkomma, men den tonar som regel bort efter 3-12 månader.

När det kommer till ärrbildning så är en standardsiffra i branschen att ca 5% får något typ av ärr. 90% av de personerna som fått ärr, har fått det pga att de inte följt skötselråd. Resterande beror oftast på fel/dålig utrustning, okunskap hos behandlaren eller pga att personen har anlag för att lätt få ärr.

Alla risker går att begränsa eller helt komma ifrån genom att kyla området noggrant före behandling och att inte utsätta det behandlade området för värme perioden efter behandlingen. Viktigast är att ge huden tillräckligt med tid för att läka mellan behandlingstillfällena. Det är viktigt för oss att kommunicera riskerna då det tyvärr finns aktörer som idag inte tar ovan delar fullt seriöst.

Pigmentsförändringar kan ske på två sätt som konsekvens av fel behandlingsstyrka. Antingen kan man få mer pigment, så kallad hyperpigmentering, vilket kan göra huden mörkare. Det andra kan vara att få mindre eller helt borttaget pigment, så kallad hydropigmentering. Hos Rethink förordar vi därför en noggrann konsultation med både frågor och testskjutning. Hyperpigmentering inträffar oftare för folk med mörkare hud (hudtyp 5 eller 6 länk) eller de som har enkelt att förändra sitt pigment - tänk någon som enkelt blir brun. Detta scenario är svårare att behandla i efterhand men kommer ofta av för hög styrka laser tidigt i behandlingsfasen.

Hydropigmentering, vilket är vanligare bland ljusare hudtyper (hudtyp 1 eller 2) och som inträffar när man påverkat melanocyterna - tänk pigmentsfabrikerna. Man märker ofta detta några veckor efter de senare behandlingarna och går att behandla med kortison.

Brännskador uppstår mycket sällan. Vi har inte under våra 10 år varit med om detta men det finns fall där utföraren använt en allt för stark styrka av laser och patientens skinn har bränts.