Bokningsvillkor

Boknings-villkor
  • Bokningar kan avbokas senast en dag i förväg. Vid avbokning närmare inpå tas en avbokningsavgift ut på 500 kr.
  • Bokningar kan ändras senast 3 timmar innan behandlingen.
  • Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekta uppgifter om sin hälsa innan behandlingen.
  • Kunden förstår att resultatet av behandlingen kan variera och att det kan krävas flera behandlingar för att uppnå önskat resultat.
  • Kunden förstår att det finns risker och biverkningar associerade med behandlingen och att det är deras ansvar att informera behandlaren om eventuella hälsoproblem innan behandlingen påbörjas.
  • Kunden samtycker genom bokning till att hälsodata behandlas enligt de riktlinjer och regler som följer av GDPR (Dataskyddsförordningen). Kund förstår att hälsodata kommer att användas för ändamål som är relevanta och nödvändiga för vård och hälsa, och att de kommer att behandlas med största möjliga sekretess och säkerhet i enlighet med Art. 9 GDPR. 
  • Kunden är ansvarig för att följa anvisade skötselråd.
  • Kunden är ansvarig för att betala för behandlingen enligt det pris som överenskommits vid tidpunkten för bokningen.
  • Vid No-show (när du inte kommer på din bokade tid och ej avbokat den) så faktureras du 500 kr för uteblivet besök.
  • Avtal är bindande efter det att behandling bokats för både kunden och Rethink.