Bokningsvillkor

Boknings-villkor
  • Bokningar kan avbokas senast en dag i förväg.
  • Bokningar kan ändras senast 3 timmar innan behandlingen.
  • Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekta uppgifter om sin hälsa innan behandlingen.
  • Kunden förstår att resultatet av behandlingen kan variera och att det kan krävas flera behandlingar för att uppnå önskat resultat.
  • Kunden förstår att det finns risker och biverkningar associerade med behandlingen och att det är deras ansvar att informera behandlaren om eventuella hälsoproblem innan behandlingen påbörjas.
  • Kunden är ansvarig för att följa anvisade skötselråd.
  • Kunden är ansvarig för att betala för behandlingen enligt det pris som överenskommits vid tidpunkten för bokningen.
  • Vid No-show (när du inte kommer på din bokade tid och ej avbokat den) så faktureras du 500 kr för uteblivet besök.
  • Avtal är bindande efter det att behandling bokats för både kunden och Rethink.