Hur många svenskar har tatuering

Blogg

Hur många svenskar har tatuering?

Hur många svenskar har tatuering?

Tatueringar har blivit alltmer populära i Sverige under de senaste åren och intresset för tatueringar ökat avsevärt i Sverige. Att dekorera kroppen med konst har utvecklats från att vara något tabubelagt till att bli ett sätt att personligen uttrycka sig och visa sin identitet. Men hur vanligt är det egentligen att svenskar har tatueringar?

Skillnad mellan åldersgrupperna

Enligt undersökningar har antalet svenskar som har tatueringar ökat stadigt. En rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att år 2019 hade ungefär 20 procent av befolkningen i åldern 16-84 år en eller flera tatueringar. Det innebär att nästan var femte svensk har en tatuering. Jämfört med tidigare årtionden är det en märkbar ökning.

Det finns också en åldersrelaterad skillnad när det gäller förekomsten av tatueringar. Bland yngre åldersgrupper är det vanligare att ha tatueringar än bland äldre. I åldersgruppen 16-24 år hade hela 35 procent en tatuering, medan i åldersgruppen 65-84 år var siffran endast 6 procent. Detta indikerar att acceptansen och populariteten för tatueringar har ökat mest bland de yngre generationerna.

Fler kvinnor än män är tatuerade

En annan intressant observation är att kvinnor har tatueringar i större utsträckning än män. I den nämnda SCB-rapporten framgår det att 24 procent av kvinnorna hade tatueringar, medan motsvarande siffra för männen var 16 procent. Det finns dock en viss variation mellan olika åldersgrupper och samhällsskikt.

Det finns många faktorer som kan ha bidragit till att fler svenskar väljer att tatuera sig. En av dessa är förmodligen den ökade synligheten och acceptansen av tatueringar i samhället. Tidigare betraktades tatueringar ofta som något förknippat med sjömän, subkulturer och brottslighet, men idag är de mer allmänt accepterade och ses som en form av personlig stil och konstuttryck.

Stor tillgänglighet på tatueringssalonger i Sverige

Det finns också en ökad tillgänglighet när det gäller tatueringssalonger och professionella tatuerare. Det har blivit en etablerad bransch som erbjuder en mängd olika stilar och mönster, vilket har gjort det lättare för människor att hitta något som passar deras personliga smak.

Sammanfattningsvis kan vi säga att antalet svenskar med tatueringar har ökat och att tatueringar har blivit allt vanligare i samhället. Nästan var femte svensk har en tatuering, och det är särskilt vanligt bland yngre kvinnor. Acceptansen och synligheten av tatueringar har ökat, vilket har bidragit till att fler väljer att uttrycka sin personlighet och sin egna stil genom att dekorera kroppen med olika tatueringar.

hero-pattern

Prata med oss i chatten?

Bild till CTA