Frosting på tatuering

Blogg

R20-metoden för att ta bort tatueringar

R20-metoden för att ta bort tatueringar

R20-metoden innebär att man behandlar en tatuering 2–4 gånger på samma dag, med en paus på 20 minuter mellan varje session. Man använder samma typ av laser som vid vanlig tatueringsborttagning, men skillnaden ligger i att man väntar 20 minuter mellan varje behandlingssession istället för 12 veckor.

Detta medför en betydligt högre påfrestning för huden och ökar risken för pigmentförändringar eller ärrbildning avsevärt. Det finns även en större risk för att det bildas blåsor efter behandlingen. Dessutom är metoden inte effektiv för att ta bort färgade tatueringar, eftersom huden då tar skada i för hög grad.

Viktigast av allt är att det inte finns några garantier för att tatuering kommer försvinna fyra gånger snabbare genom att den lasras fyra gånger på samma dag. Därför har vi valt att inte använda R20-protokollet och istället uppnår vi betydligt bättre resultat genom att behandla tatueringen var 12:e vecka.

Av följande andledningar utför vi inte R20-metoden på någon av våra kliniker:
Ökad risk för biverkningar
Risk för ärrbildning
Osäkerhet kring resultatet
Långsammare läkningsprocess
Ökad risk för pigmentförändringar
Högre risk för smärta och obehag

hero-pattern

Prata med oss i chatten?

Bild till CTA