Vanliga frågor

Kylmaskin

Vanliga frågor

Kylmaskin

På alla våra kliniker använder vi oss utav kylmaskiner för att minska för att minska känslan av smärta och obehag. Behandlingen för att ta bort en tatuering kan kännas ganska mycket eftersom lasern spränger sönder bläcket till mindre partiklar (som kroppen sedan naturligt kan rensa bort).

Vid behandlingen så blåser vi kalluft (-8 grader) på tatueringen före, under och efter att vi har lasrat. Kylan hjälper till att bedöva huden tillfälligt och minskar därigenom känsligheten för laserbehandlingen. Efter att behandlingen är klar kan tatueringen vara något öm, men du kommer inte att uppleva någon smärta.

Minskade biverkningar och ökad effektivitet

Kylningen bidrar även till att minska svullnad, inflammation och rodnad efter behandlingen, vilket förkortar återhämtningsperioden och göra upplevelsen mer behaglig. Detta minskar även risken för eventuella biverkningar och främjar snabbare läkning. Du får även med dig en kylpåse hem, så att du kan fortsätta kyla tatueringen efter behandlingen.

Utöver de omedelbara fördelarna gällande smärtlindring och minskning av biverkningar är användningen av en kylmaskin också fördelaktig för effektiviteten och resultat. Genom att hålla huden sval under behandlingen minskar risken för överhettning av vävnaden, vilket förbättrar laserns förmåga att bryta ned bläcket jämnt och effektivt. En jämnare och mer effektiv nedbrytning av bläcket leder till bättre resultat med färre behandlingar.

Har du fått svar på dina frågor?