Vanliga frågor

COVID-19

Vanliga frågor

COVID-19

Våra kunders säkerhet, trygghet och upplevda kvalitet är alltid i fokus på Rethink och vi prioriterar patientens säkerhet i tider av COVID-19. Som klinisk verksamhet följer Rethink de reglerna som regeringen satt upp kring sterilitet och hygien och utbildar personalen löpande. 

Med anledning av Covid19 har vi genomfört flera åtgärder för att ytterligare minska risken för smittspridning:

 • Vid besök uppmuntras du att komma ensam, speciellt om du upplever symptom, för att minska antalet personer på samma plats.
 • Kontaktytor (t.ex. kortterminaler, dörrhandtag etc.) som du som kund/patient kan komma i kontakt med desinfekteras flera gånger om dagen.
 • Vi hälsar dig varmt välkommen till kliniken muntligen och tar inte i hand, detta trots att vi alltid desinfekterar våra händer både före och efter kontakt med varje patient.
 • Det finns alltid handsprit tillgänglig för dig som kund/patient.
 • Vi erbjuder konsultation online för att du inte ska behöva komma till kliniken om du känner att du vill begränsa kontakten med människor.
 • För Rethinks personal gäller strikta regler och alla uppmanas att vara hemma vid minsta förkylningssymptom eller om någon som man bor tillsammans uppvisar symtom.
 • Vid behov använder personalen visir vid patientnära arbete
 • Inne i behandlingsrummet är det enbart enskild kund och personal som vistas tillsammans så kunden utsätts inte för nära kontakt med andra människor på själva mottagningen. 

Hur ska du förhålla dig till ditt besök hos oss?

 • Om du med säkerhet vet att du blivit exponerad av Coronaviruset så ska du avvakta med besök hos oss till dess att du helt tillfrisknat. Du behöver också vara symptomfri i minst 48 timmar.
 • Om du misstänker att du blivit exponerad av Coronaviruset så ska du avvakta med besök hos oss i ca 14 dagar, även om du ännu inte har några symtom.
 • Om du upplever influensaliknande symtom såsom feber, hosta, halsont, huvudvärk, andningsbesvär eller muskel- och ledvärk, ber vi dig att kontakta oss för att boka om din tid. Vid behov, ring 1177 och förklara dina symptom, agera efter deras bedömning.
 • Om du har ett planerat besök hos oss ber vi dig att för din egen och andras säkerhet att komma ensam för att minimera antalet människor på samma plats.
 • Vi erbjuder även möjlighet till telefon- och onlinekonsultation för patienter som av olika skäl inte har möjlighet att fysiskt besöka oss för sin konsultation. 

Om du känner dig frisk så är du varmt välkommen att besöka oss som vanligt!

Välkommen hälsar personalen på Rethink,

Leo, Linda, Jennifer, Ulrika, Ellinor, Eva & Jesper

Har du fått svar på dina frågor?